Здоров’яформуючий контекст професійної підготовки майбутніх перекладачів

Стаття опублікована у журналі ВАК України «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту».

Єфімова В.М., Георгіаді О.А. Здоров’яформуючий контекст професійної підготовки майбутніх перекладачів / В.М.Єфімова, О.А.Георгіаді // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2009. – №12. – С. 61-64. Continue reading Здоров’яформуючий контекст професійної підготовки майбутніх перекладачів